Bli kund

Vår målsättning är att underlätta dina projekt så långt det är möjligt. Med ett konto hos Red Cod blir det ännu enklare. Ladda ner ansökan som du sedan lämnar in till oss. Är du företagskund är det viktigt att ansökan görs av firmatecknaren.

Villkor för ansökan om konto 

Jag är införstådd med att ansökan kommer att genomgå kreditprövning liksom att kreditupplysning kommer att inhämtas löpande. Ansökan kan avslås utan motivering. Registreringsbevis ej äldre än 1 år bifogas

 

TOP